Thực hiện nhiệm vụ trong tâm và khai giảng năm học 2019-2020;Nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, tạo không khí để gây ấn tượng tốt cho học sinh trong ngày khai giảng, đồng thời và góp ...