A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày bầu cử - Ngày hội của toàn dân

Vào ngày Chủ nhật 23/5/2021 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

       Vào ngày Chủ nhật 23/5/2021 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bắt nguồn từ Nhân dân và được sự tín nhiệm của Nhân dân, kể từ ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, với cuộc Tổng tuyển cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới ra đời. Trải qua 75 năm với 14 khóa, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ và phát huy được quyền lực là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân; đồng hành cùng dân tộc hoàn thành sự nghiệp giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Những năm gần đây,  hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Chất lượng hoạt động của các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ngày càng được nâng cao.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng trong 35 năm qua đã và đang thu được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội... Đó chính là tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân tham gia tích cực với nhiều hoạt động phong phú. Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, các địa phương, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã tiến hành các cuộc tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động, lắng nghe cử tri phản ánh tâm tư nguyện vọng và đóng góp vào chương trình hành động... Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhằm phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của Nhân dân trong việc lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả từ Trung ương tới địa phương.

Nêu cao trách nhiệm đối với vận mệnh của đất nước, ngày 23/5/2021, cử tri Thủ đô và cử tri cả nước hãy hăng hái đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người thực sự tiêu biểu về đức, về tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam ''Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh''./.

                                                                                                                                     

Tháng 5/2021

                                                                                                                 Sở VHTT Hà Nội

(Bài tuyên truyền)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 102
Tháng trước : 1.010