• NGUYỄN HẢI YẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên-Trưởng ban TTND
  • Học hàm, học vị:
   CAO ĐẲNG
  • Điện thoại:
   0379855373
  • Email:
   yenlqd80@gmail.com
 • TRẦN THỊ THU MINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0916173018
  • Email:
   thuminh0916173018@gmail.com
 • LÊ VÂN NHI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   levannhi24011996@gmail.com
 • TRẦN PHƯƠNG THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0984640995
 • ĐINH THỊ CHÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972059674
  • Email:
   kimcham90@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THANH THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977799370
  • Email:
   thuynhim4@gmail.com
 • NGUYỄN MINH PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983073626
  • Email:
   phuongbeoa2@gmail.com
 • PHẠM THỊ LOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976917993
  • Email:
   phamloan1691@gmail.com
 • ĐÀO THỊ THANH HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0976764391
  • Email:
   thanhhuyen1879@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ HỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0983175299
  • Email:
   honga2lqd@gmail.com
 • PHẠM THÚY HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0986112569
 • CUNG THỊ MINH THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987949368
  • Email:
   zinzin02989@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 65
Hôm qua : 108
Tháng trước : 3.954